Om säker el och säkra elinstallationer.

Att ha en säker och trygg elanläggning tar många som en självklarhet. Det är inte bara valet av elmaterialet som sätter standarden utan framförallt är det installationssättet och inkopplingarna av elmaterial som många gånger är avgörande.
Koppla säkert


kopplasäkert.se kan du enkelt se se vad du kan koppla insamt att du kan hitta seriösa elektriker direkt på deras hemsida. Kopplasäkert är en satsning från Elsäkerhetsverket.

Felaktigt användade av elmaterial och bristfälliga installationer har ökat i Sverige. Detta dels av att bristfälligt elmaterial importeras och uppfyller inte kraven för svenska marknaden samt av att produkter kopplas av folk som inte har kompetens att välja rätt produkter och sedan utföra korrekt installation.

I Sverige har vi ett behörighetssystem som styr över vem som får utföra elinstallationer.
Detta regleras av Elinstallatörsförordningen, Ellagen och Elsäkerhetsverket föreskrifter
Är du osäker på regelverket så ring oss gärna eller be din elektriker kontakta oss så hjälper vi er gärna så ni får rätt elmaterial till rätt ändamål. 040-251400 eller mail kundservice@eldirekt.se. 
Som lekman finns det ett par elarbeten man kan utföra på egen hand om man har rätt kunskap. 

Dessa är tex.

Byta en trasig propp eller återställa en automatsäkring.
Byta ljuskällor.
Montering av skarvsladdar. 
Byta trasiga apparatsladdar, skarvsladdar. 
Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag. 
Utbyte av ljusarmaturer i torra, icke brandfarliga utrymmen i bostäder. 

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida
Tänk på att man själv ansvarar för sin elanläggning så ta inga risker. Vid minsta osäkerhet vid installation av ovanstående elarbete så kontakta alltid en elinstallatör. 

Hitta elektriker på din ort som garanterat gör ett bra jobb. 
Praktiska råd om elanläggningar.
Broschyrer om elsäkerhet.
Försäljningsförbud på icke säkra elprodukter.