Elcentraler och Normprodukter

Normprodukter och elmaterial till elcentraler och styrning. Elprodukter inom Norm som både har hög driftsäkerhet och lång livslängd som extra trygghet.

Våra elcentraler

Ens elcentral är kanske inte inte något man tänker på så länge det fungerar. Först när man börjar få strömavbrott, driftstörningar, kabelbränder eller andra problem som kan uppstå i ens elcentral som man kanske börjar se över behovet att renovera eller byta ut elskåpet. Elcentralerna är de centrala delarna i en elanläggning och det är av yttersta vikt att allt är korrekt där. Tyvärr så har många centraler byggts ut genom åren och underhållet på elcentraler är ofta ganska så eftersatt. Passa på att låta elektrikern se över centralen när han är där i ett annat besök. Han kan enkelt efterdra skruvar, se om där varit varmgång eller liknande och på så sätt förhindra framtida problem.

Om man bygger nytt bör man satsa på att ha en bra elcentral med gott om plats för utbyggnad. Förutom din huvudbrytare, jordfelbrytare och automatsäkringar så vill kanske ha plats för eventuell elektronik också. Man monterar en hel del elektronik i elcentralerna utöver säkringar och det har blivit mer och mer ett elskåp där man idag kanske har dimrar, transformatorer mm mm. Många produkter kommer för montage på DIN-skena och anpassade för att passa i normcentraler av den enkla anledningen att man vill samla teknisk utrustning i sin elcentral vilket är ganska logiskt.

Platsbyggda elcentraler som är 100% anpassade för anläggningen är alltid att föredra för då kan man enkelt anpassa behovet på rätt vis. Många färdigbyggda elcentraler har endast en jordfelbrytare och man vill nog gärna fördela anläggningen över flera, detta för att undvika att hela systemet släcks ner för att kanske hängt upp en gammal julslinga utomhus som kanske inte va helt 100. Värmesystem och utomhusbelysning är det vanligaste man kopplar in på egna jordfelsbrytare och då behöver man en något större elcentral för att få plats med det.