3-Fas Belysningsskenor och spotlights

Belysningsskenor och kontaktskenor är ett av de smidigaste sätten att skapa en flexibel belysningmiljö. I en 3-fas skena får man enkelt 3 stycken tändningar och kan på så sätt skapa unika belysningsscenarion. Passar perfekt i butik, på kontor och numera även i hemmiljö.