Dimmer Övriga

En dosdimmer gömmer man snyggt bakom strömbrytare. Enkel reglering med endast en strömbrytare. 
Välj uppskattade dimrar som många gånger är bättre än standard dimmers.