GE

Detta enorma företaget jobbar enbart med produkter av högsta kvalité. Från att till en början ha haft allt sitt fokus på elektronik har GE idag en rad större segment där de lägger sitt fokus. Självklart är de med all sin erfarenhet inom elektronikbranschen oerhört kompetenta och de  har stort utbud av kvalitativt elmaterial, elprodukter och stark produktutveckling. De har en innovativ miljö vilket gjort att de kunnat växa till några av de absolut ledande företagen inom branschen.